Skip to content Skip to footer

Den Gyldne Korks Orden

AvdelingDen Gyldne Korks OrdenStiftet1984Share

Den Gylde Korks Orden ble stiftet den 17. november 1993, og er en heder som kan tildeles fortjente Humler. Ordenen er underlagt D.Ø.V.s utenriksminister, og har ansvaret for arrangement av turer til inn- og utland. Det arrangementet der D.G.K. har markert seg mest, er Spark VM på Geilo, hvor de har sikret seg flere gullmedaljer. D.G.K.s arrangementer er åpne for alle medlemmer og ølvenner fra hele landet. Deres årlige fest i Gildehallen er forbeholdt inviterte Humler.

Den Gyldne Korks Orden er en arbeidsvillig mennesklig ressurs som kommer til nytte for både vår forening, og ikke minst for vårt kjære bryggeri, når store prosjekter skal settes ut i livet.

ølglass-aass

Den Gyldne Korks Orden kan utelukkende tildeles Humler som har vist: Sømmelig adferd, flid i sitt arbeide for Drammens– Ølet, og som har den fornødne ansiennitet som Humle.

At Humlen har tatt ansvar for D.Ø.V. – arrangementer, vært med på tilstelninger, kurs og turer i D.Ø.V.-regi, er en selvfølge. Videre er det en forutsetning at Humlen utviser en ekte kjærlighet for Det Gode Øl fra Drammen, og en ,etter forholdene, edrulig og høvisk fremferd overfor sine med-Humler.

Antall Humler som kan opptas i Den Gyldne Korks Orden begrenses til 99.

Det er Humlegeneralen som innstiller kandidater til Den Gyldne Kork én gang årlig. Innstillingen tilstiles D.Ø.V.s styre innen årsavlutningen på Stamstedet. Den Gyldne Kork utdeles av Humlegeneralen i samarbeid med Formanden og Ordenens Stormester, i Gildehallen på den Humlesamlingen som finner sted etter at sommertid er innført.

Leave a comment