Skip to content Skip to footer

Bowlinglaget Kula

Fysisk aktivitet, sunn viljestyrke og heltemodig optimisme

Blant Drammens Ølets Venners mange aktivitetsmuligheter finner vi Bowlinglaget Kula. 

AvdelingBowlinglaget KulaStiftet2003Share

Sammen er vi bedre

Blant Drammens Ølets Venners mange aktivitetsmuligheter finner vi Bowlinglaget Kula. Gjennom sosial aktivitet og kulturell forankring i den norske folkesjel er Bowlinglaget Kula en av flere bærebjelker i D.Ø.V.s organisasjon.

Gjennom fysisk aktivitet, sunn viljestyrke og heltemodig optimisme har det enkelte medlem en genuin sjanse til å utvikle sine evner og motoriske egenskaper. AASS Pils og Bayer står helt sentralt i vårt spill, den inspirasjon landets beste og eldste øl gir, skal aktivt bidra til at bowlingen blir et sosialt og handlekraftig spill.

Åndelig utfoldelse og presisjonsutvikling gjør at folkesporten bowling har sin naturlige plass i D.Ø.V. Prinsippet “det viktigste er å delta” gjøres gjeldende. Denne aktiviteten ekskluderer ingen uansett forkunnskaper. Gjennom aktive bowlingkvelder er vårt klare mål å få alle til å kjenne følelsen og draget mot sin bowlingkule som er helt sentral i spillet.

Bowlinglaget Kula er åpen for alle Humlemedlemmer av Drammens Ølets Venner!

Kontaktopplysninger: 
Sjefskula: Arnstein Andersen, tlf 98077535
E-post: bowlinglagetkula@yahoo.com

Kula har også en egen facebookside med resultater og turneringsdetaljer!

 • Bowlinglaget Kula er åpen for alle medlemmer av Drammens Ølets Venner. 
 • Det kreves ingen forkunnskaper for å bli medlem av Bowlinglaget. En forutsetning er selvfølgelig at den enkelte deltager finner fram til sin tildelte bane, og at man ser et klart skille mellom bowlingkula og kjeglene.
 • Man må ha fysisk kraft til å få spillet i gang. 
 • 3 spillere på hver bane. Spillet er individuelt og beste poengsum etter 3 spill pr. kveld teller i sammendraget. Kvinner og menn er likestilte og lagene vil være blandet.  
 • Under selve spillet kan alle midler benyttes for å oppnå høyeste poengsum. 
 • Spillestil, kasteteknikk og kunnskap utøves slik den enkelte spiller finner best egnet. 
 • Enhver bruk av alkohol som AASS Pils og Bayer er tillatt. Hold god avstand til kjeglene, det er strengt forbudt å bli med kula innover banen. 
 • Kamprop og finmotoriske bevegelser som klapp og felles glede er en selvfølge. 
 • Ros til medspillere og positiv respons er viktig. 
 • Ha respekt for kula, godsnakk og puss gjerne vekk smuss og annet før spillet starter. 
 • Kula skal kun spilles på tildelt bane. Forsøk på å finte kula over på andre baner kan medføre bortvisning. 
 • Antrekk er hvit skjorte m/sort flue og bowlerhatt samt kuleklede. Det gis straffepoeng ved mangel av utstyr. 
 • Vi har VIP-rommet fra kl. 19.00. Rommet blir låst slik at vi kan oppbevare våre eiendeler der mens vi spiller. Både før, under og etter spillet kan en nyte AASS Pils og Bayer; vårt kjære AASS øl som er helt sentralt i vårt spill i verdige former. 
 • Som veloppdragne bowlere rydder hver og en etter seg selv; sko leveres ved disk etter bruk, flasker og div. fjernes.  
 • Sesongen er fra september til mai. For å kunne delta i JuleKula og Klubbmesterskapet må en ha deltatt minst:

4 ggr. i perioden september – desember (JuleKula) 
4 ggr. i perioden januar – mai (Klubbmesterskap)